Mặt Trăng Trong Nhà Số 1 Và Nhà Số 2

Mặt Trăng Trong Nhà Số 1 Và Nhà Số 2

Tử Vi Bạn Có Mặt Trăng Trong Nhà Số 1 Và Nhà Số 2 Nói Lên Điều Gì

Mặt trăng trong nhà 1st

Mặt trăng được đặt trong ngôi nhà thứ nhất của biểu đồ sinh của bạn cho thấy sự thay đổi vận may có thể xảy ra trong suốt cuộc đời của bạn khi bạn tìm kiếm sự kích thích của các ngôi nhà, nghề nghiệp và môi trường khác nhau. Bạn có thể thích nghi và thường thích những thay đổi xảy ra, miễn là bạn cảm thấy rằng bạn đang tiến lên trong cuộc đời của bạn. Bạn khá tham vọng và tận hưởng được trong ánh đèn sân khấu, đặc biệt là khi bạn cảm thấy thoải mái trong một tình huống công cộng. Nói chung bạn phổ biến và được yêu thích bởi vì những người khác phản ứng theo cách cởi mở của bạn. Bạn là một người nhạy cảm bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của người khác, đáp ứng với tình cảm ấm áp và chân thành.

Mặt trăng trong nhà thứ 2

Mặt trăng được đặt trong ngôi nhà thứ hai của biểu đồ sinh của bạn gợi ý rằng bạn tìm kiếm sự an toàn về tình cảm thông qua việc tích lũy tài sản, mặc dù điều này có thể gây bực bội bởi vì vận may của bạn có khuynh hướng dao động trong suốt cuộc đời của bạn. Do đó, bạn phải đối mặt với thời kỳ bất ổn về kinh tế khi vận may của bạn đột nhiên thay đổi. May mắn bạn có các nguồn lực bên trong để thích ứng với những thay đổi về thu nhập này và thường là bạn kiếm được chứ không phải là mất tiền.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *