nội dung phê duyệt Dự án gold Tower

Phòng Tài chính – Kế hoạch là cơ quan tham mưu cho UBND huyện về vấn đề Tài chính (vốn) và kế hoạch kinh tế xã hội. Vì vậy vậy việc thẩm định và xác định được các yếu tố về sự cần thiết đầu tư; quy mô; thời gian thực hiện; tổng mức đầu tư, hiệu quả về kinh tế – xã hội toàn có thể được.
Vấn đề nữa là Dự án gold Tower phải xem xét kết quả thẩm định của phòng Công thương, vì đây là bước thẩm định cuối cùng để trình Chủ tịch UBND huyện quyết định phê duyệt BC KT-KT, là cơ sở cuối cùng để xác định giá gói thầu để lựa chọn nhà thầu. Nếu trong kết quả thẩm định còn sai sót thì phải đề nghị điều chỉnh lại cho đúng và hợp lý. Thật ngớ ngẩn chẳng hiểu sao mà đến bây giờ mới hỏi câu này. Dẫu sao các sư huynh, sư đệ cũng bỏ qua cho; (Hình như dạo này não mình bị teo rồi thì phải) Tìm mãi chả thấy nội dung này được quy định ở chỗ nào. Việc là thế này, mình đang cần một mẫu QD phê duyệt dự án, phê duyệt BC KTKT nhưng thấy mỗi anh làm mỗi khác hoảng quá định tìm quy định cụ thể để hoàn chỉnh cho chuẩn nhưng chả thấy.
Hồi những năm 52 (ấy chết ND52) Dự án gold Tower nhớ không nhầm thì có quy định rất cụ thể về nội dung quyết định đầu tư . Việc này xem lại Dự án gold Tower thấy rất hay, mình vừa moái đọc trên diễn dàn thấy có một anh hỏi kế hoạch đấu thầu có phê duyệt cùng lúc với BCKTKT hay DA được không và vừa mới đây thôi ND83/2009 có điều chỉnh về thời gian thực hiện dự án (sửa cái mới để…giống cái cũ_ND16 và ND52). Ngẫm lại thấy hình như chúng ta chúng ta đang chạy quanh bờ hồ hay sao ấy.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *