Các loại kiểu sinh đẻ

Phương pháp tính trước kia

là ngày thứ 2 của ngày CUỐI cùng của tháng thứ 10 mang thai (tức là ngày thứ nhất của tháng thứ 11 mang thai). Hiện nay đã đổi thành kỳ dự định đẻ.

>> Xem thêm: mua máy lọc không khí daikin

  • Các loại kiểu sinh đẻ : Trước kia dùng các thuật ngữ : đẻ non, đẻ đầy tháng, đẻ muộn v.v, hiện nay đổi thành đẻ sớm, đẻ đúng kỳ, đẻ quá kỳ, các định nghĩa về những thuật ngữ này cũng có những thay đổi. Khái niệm sảy thai tuy đã có thay đổi nhưng thuật ngữ không có gì thay đổi.

MANG-LOC-THAN-HOAT-TINH-PANASONIC-F-PXF35A

>> Áo dài

Bên cạnh đó

>> Xem thêm: máy hút ẩm giá rẻ

Đẻ non… nếu đẻ sau tuần thai thứ 24 đến tuần thứ 37 thì gọi là đẻ non. Trước kia đẻ non là đẻ từ sau tuần thứ 28 đến tuần thứ 38, so với qui định hiện nay ngắn hơn 4 tuần.

Đẻ đúng kỳ… đẻ từ sau tuần thứ 37 đến cuối tuần thứ 42 gọi là đẻ đúng kỳ. Trưốc kia khái niệm này được gọi là đẻ đầy tháng, và ngắn hơn qui định hiện nay 1 tuần.

>> Tham kahro: may tao am

Đẻ quá kỳ… trước kia gọi là đẻ muộn. Khái niệm hiện nay vẫn giữ giống như trưóc kia, tức là đẻ sau tuần thai thứ 42.

Sảy thai… thuật ngữ này không có gì thay đổi, nhưng có thay đổi khái niệm, thời gian được gọi là sảy thai trước kia là đẻ trước CUỐI tuần thứ 28, nay thay đổi là đẻ trước cuối tuần thai thứ 24.

>> Xem thêm: Ảnh hưởng của thuốc đối với thai nhi

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *