Mặc dù thời trang áo dài truyền thống nổi tiếng của Việt Nam đã có nhiều hình thức qua nhiều thế kỷ, sự quyến rũ và hấp dẫn của nó chưa bao giờ chết. Mọi người trên khắp đất nước Việt Nam quen thuộc với những bài thơ về vẻ đẹp của