Một sân chơi không giới hạn lứa tuổi, một sân chơi mang đến cho người chơi cảm xúc, một sân chơi không phân biệt giới tính, tất cả mọi thứ trong sân chơi này chỉ cần người chơi thích chơi là được, không cần quá quan trọng những thú vui đó như