Trên thị trường sàn gỗ tự nhiên Việt Nam, sàn gỗ Sồi và sàn gỗ Chiu Liu là hai loại sàn gỗ tự nhiên nhận được sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng nhất là tại thị trường miền Nam. Tuy nhiên, hai loại sàn gỗ tự nhiên này tượng