Sự ảnh hưởng của nền kinh tế tác động nhiều đến sự chuyển biến của thị trường nội thất, giá xăng dầu, khí đốt tăng theo mức giá của một số mặt hàng, dịch vụ tăng, … Theo đó, khách hàng được hưởng lợi ích, doanh nghiệp đưa ra các chiêu thức